Netherlands Institute for Health Sciences

Netherlands Institute for Health Sciences

ErasmusHet NIHES, Netherlands Institute for Health Sciences is ondergebracht binnen het Erasmus Medisch Centrum en is een opleidingsinstituut voor onderzoek in de geneeskunde en de gezondheidswetenschappen. De belangrijkste doelen van NIHES zijn determinanten van gezondheid en ziekte te identificeren, factoren te achterhalen die bijdragen aan een efficiënte gezondheidszorg, en methoden te ontwikkelen om medische data te verzamelen en te interpreteren. Dit wordt gedaan door experts en expertise in kwantitatieve geneeskunde en in gezondheidswetenschappen van vier onderzoeksgroepen in belangrijke Nederlandse universiteiten en instituten samen te brengen, en door samen te werken binnen een internationaal netwerk van partnerinstituten. Verder worden jonge onderzoekers aangemoedigd om deel te nemen in de opleidingsprogramma’s die NIHES aanbiedt.

NIHES biedt drie Master of Sciences opleidingen in de gezondheidswetenschappen en in klinisch onderzoek, die theoretisch en praktisch onderzoeksonderwijs combineren.  Alle NIHES afgestudeerden worden opgeleid met één gemeenschappelijk belang: de gezondheid van mensen. Alle opleidingen beginnen met Erasmus Summer Programme. Het ESP is open voor alle studenten en werknemers in de gezondheidszorg, niet alleen voor deelnemers in de NIHES MSC programma’s. ESP activiteiten worden voortgezet in het NIHES Erasmus Winter Programme, dat gericht is op de basis van klinisch epidemiologisch onderzoek. Ook biedt NIHES DSc programma’s ter voorbereiding van een promotietraject.

NIHES is in 1992 opgericht en is een leidend internationaal opleidingscentrum dat samenwerkt met andere topuniversiteiten binnen door de EU gefinancierde Master cursussen, gezamenlijke doctoraalprogramma’s en uitwisselingsprojecten. NIHES wordt geleid door een bestuur van vijf leden afkomstig van verschillende Nederlandse onderzoekcentra. Professor Albert Hofman is Science Director en adviseur van het bestuur.