ErasmusAGE

ErasmusAGE

Professor Oscar H. FrancoErasmusAGE is een academisch centrum dat de invloed van leefstijl en voeding op gezondheid gedurende het gehele leven onderzoekt om zo effectieve strategieën te ontwikkelen voor gezondheidsverbetering. Het werk van ErasmusAGE draagt bij een beter begrip van factoren en interventies die gezondheid gedurende het leven bepalen.

Het centrum is opgericht door Oscar. H. Franco, professor in preventieve geneeskunde en bestaat uit meer dan 20 onderzoekers die afkomstig zijn van meerdere disciplines en nationaliteiten. ErasmusAGE is onderdeel van de vakgroep Epidemiologie van het Erasmus MC, Rotterdam.

De visie van ErasmusAGE is de gezondheid van de bevolking te verbeteren door het uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de rol van leefstijl en voeding. ErasmusAGE volgt deze visie door relevante wetenschappelijke en educatieve output te leveren, gericht op voeding en leefstijl in drie belangrijke fasen van het leven: jeugd, zwangerschap en middelbare en jonge leeftijd. Deze fasen bieden belangrijke mogelijkheden om gezondheid te verbeteren. Onderzoek binnen ErasmusAGE wordt gedaan in drie takken: Child health, Maternal health en Middle-aged & elderly health. ErasmusAGE voorziet in een optimale omgeving voor wetenschappelijke en academische ontwikkeling en het maakt een open communicatie mogelijk met de academische wereld, de wereld van de gezondheidszorg en de bevolking. Verder bouwt het aan een sterke samenwerking met partners op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Onderzoek richt zich op vijf belangrijke onderzoeksgebieden: cardiometabole gezondheid, cognitie en gedrag, groei, locomotore gezondheid en kanker. Projecten richten zich onder andere op de gezondheid van vrouwen, eetgedrag in kinderen en het effect van voeding op de gezondheid van kinderen.