Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Collegezaal Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op de huidige sociale issues en heeft expertise op gebied van management, organisatie en beleid in de publieke en private sector aan de ene kant en op gebied van gezondheid en gezondheidszorg aan de andere kant.

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft haar onderwijs en onderzoek gebundeld in drie expertisegebieden, waarin de universiteit nationaal en internationaal erkenning geniet: Economie en management, Geneeskunde en gezondheid, en Recht, cultuur en maatschappij. De belangrijkste taken van de universiteit zijn het genereren van kennis, het delen van deze kennis in onderwijs en het overbrengen van kennis naar de maatschappij. De drijvende krachten van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn nieuwsgierigheid, kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid. De universiteit streeft naar academische excellentie.

Erasmus Universiteit Rotterdam is internationaal georiënteerd, ze is verbonden met de wereld om haar heen. Erasmus Universiteit Rotterdam is een Europese topuniversiteit, die bijdraagt aan de kwaliteit van de maatschappij.