Generation R

Generation R

Generation RGeneration R is een prospectief cohort onderzoek, dat zich richt op de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende kinderen in Rotterdam. Kinderen worden gevolgd vanaf de vroege zwangerschap tot jong volwassenheid. In het totaal zijn 9778 moeders die bevallen zijn tussen april 2002 en januari 2006 opgenomen in het onderzoek. Van alle kinderen die in aanmerking kwamen bij hun geboorte, neemt 61% deel aan het onderzoek. Het onderzoek is opgezet om vroege omgevingsinvloeden en genetische oorzaken van normale en abnormale groei, ontwikkeling en gezondheid te identificeren. Generation R verzamelt gedetailleerde onderzoeksgegevens bij kinderen en hun ouders. Tot op heden zijn kinderen gevolgd tot de leeftijd van 9 jaar. Door gegevens van deze negenjarigen te relateren aan eerder verzamelde gegevens tijdens de zwangerschap en de eerste jaren na de geboorte, wordt een uniek beeld gegeven van de groei, de ontwikkeling en de gezondheid van het kind.

Tijdens de zwangerschap werden op verschillende momenten metingen gedaan door middel van lichamelijke onderzoeken, vragenlijsten, foetale echografie en biologische monsters. In de eerste jaren na de geboorte is informatie verzameld door middel van huisbezoeken, vragenlijsten en consultatiebureau gegevens. Hierbij is gekeken naar de groei, het gedrag, de doorgemaakte ziekten en het zorggebruik van het kind. Bij een focus-groep van ongeveer 1200 kinderen is aanvullende informatie verzameld in het Generation R onderzoekscentrum. Vanaf de leeftijd van 5 jaar werden alle kinderen samen met hun ouders elke 3 tot 4 jaar uitgenodigd voor onderzoeken op ons onderzoekscentrum. De dataverzameling bestond in deze fases uit vragenlijsten en uitgebreide metingen en observaties bij zowel moeder als kind. Vanaf 9 jaar worden de kinderen en hun ouders wederom uitgenodigd voor vragenlijsten, metingen, en observaties. Dan worden tevens MRI scans gemaakt van de hersenen, de longen en het cardiovasculaire systeem. Resultaten die voortkomen uit Generation R zijn veelvuldig gepubliceerd in nationale een internationale tijdschriften.

Onze resources zijn eveneens gebaseerd op wetenschappelijke resultaten uit een groot prospectief cohort onderzoek in ouderen, het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek.