Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek

Rotterdam StudyHet Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (ERGO) is een prospectief cohort onderzoek naar veel voorkomende gezondheidsproblemen van ouderen in de wijk Ommoord van Rotterdam. Na de pilot in 1989, is in 1990 gestart met het includeren van deelnemers. De belangrijkste doelstellingen van ERGO waren risicofactoren te onderzoeken van cardiovasculaire, neurologische, ophtalmologische en endocriene aandoeningen bij ouderen. Tot 2008 werden 10.000 55 plussers en vanaf 2005 ook nog eens 5000 mensen van 45 jaar en ouder geïncludeerd. Naast thuisinterviews, komen de deelnemers één keer in de 4 jaar naar het onderzoekscentrum voor een uitgebreid onderzoek. Baseline metingen zijn gedaan van oktober 1990 tot juli 1993.

Deelnemers worden gevolgd voor de meest voorkomende aandoeningen in ouderen, coronaire hartziekten, hartfalen, herseninfarct en hersenbloeding, Ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, depressie en angststoornissen, macula degeneratie en glaucoom, diabetes mellitus en osteoporose. Morbiditeit en mortaliteit wordt geregistreerd via huisartsenpraktijken. Aandoeningen worden gecodeerd volgens de 10e editie van de International Classification of Disease (ICD). Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie verkregen via huisarts en ziekenhuis. Resultaten die voortkomen uit het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek zijn veelvuldig gepubliceerd in nationale een internationale tijdschriften.

Onze resources zijn eveneens gebaseerd op wetenschappelijke resultaten uit een groot prospectief cohort onderzoek in kinderen, Generation R.