Over Erasmus Epidemiology Resources

Preventie is een belangrijke onderdeel van volksgezondheid. Het verbeteren van deze volksgezondheid hangt samen met het voorkomen van ziekte, het promoten van gezondheid en promoten en het verlengen van het leven van de bevolking als geheel. Het is het verbeteren van de gezondheid van de bevolking dat Erasmus Epidemiology Resources nastreeft.

Het is onze visie de gezondheid van de bevolking te verbeteren door resources van hoge kwaliteit aan te bieden gebaseerd op gedegen onderzoek binnen de epidemiologie. Wij richten we ons op psychiatrische epidemiologie, neuro-epidemiologie, cardiovasculaire epidemiologie en de epidemiologie van het ouder worden en leeftijd gerelateerde factoren. Om deze visie na te jagen, gebruiken we gedegen onderzoek van het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek en Generation R, twee grote prospectieve cohort onderzoeken in ouderen en kinderen. Het is de ongeëvenaarde kracht van deze data die het mogelijk maakt epidemiologische kennis over te brengen en resultaten te extrapoleren van onze excellente resources. Ons belangrijkste doel is technische resources en expertise op het gebied van epidemiologie en bevolkingsonderzoek aan te bieden die bij kunnen dragen aan een beter begrip van preventie van leeftijd-gerelateerde aandoeningen en langlevendheid.

Onze hoge-kwaliteit resources bestaan uit:

  • Professioneel advies ten aanzien van studie design.
  • Professioneel advies ten aanzien van (longitudinale) analyses binnen grote populaties.
  • Het ontwikkelen en ontwerpen van tools en algoritmes om gezondheid en langlevendheid te bepalen.

Erasmus Epidemiology Resources - Lab VirologyErasmus Epidemiology Resources is opgericht in 2014 door professor Albert Hofman, professor Oscar Franco en professor Henning Tiemeier. Andere leden van het bestuur van Erasmus Epidemiology Resources zijn Koos Lubbe en Bianca Knotter.

Door de wetenschappelijke basis is ons bedrijf ondergebracht in de vakgroep Epidemiologie van het Erasmus MC in Rotterdam. Verder is het verbonden met ErasmusAGE, een onderzoeksgroep die zich richt op de invloed van leefstijl en voeding op gezondheid door het leven heen, de Erasmus Universiteit Rotterdam en het NIHES, Netherlands Institute for Health Sciences.

Ons werk sluit nauw aan bij de visie van Erasmus MC een leider te zijn in innovaties in gezondheid en gezondheidszorg. Onze resources zijn niet alleen gebaseerd op gedegen en innovatieve prospectieve cohort onderzoeken, we ontwikkelen ook resources die oplossingen bieden voor de klinische praktijk. We vertalen onze resultaten naar klinische applicaties. Verder geloven we niet in standaard epidemiologische antwoorden. In plaats daarvan benadrukken we een open blik ten aanzien van onze projecten, resources en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.